ПСОВ и битова канализация, реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Попович

Извършени услуги:

Газоразпределителна мрежа гр. Шумен

гр. Шумен
Възложител: Черноморска Технологична Компания АД

Извършени услуги:

Газоразпределителна мрежа гр. Дългопол – Етап 1

Извършени услуги: