Аптека „Софармаси“ след промяна на предназначение на сграда, гр.Варна

  Промяна на предназначение на Магазин за промишлени стоки в „АПТЕКА“, местоположение : гр. Варна, ул.“Братя Миладинови“ № 73. Възложител „Софармаси“ ЕООД (Промяна на предназначие, оценка на съответствие на инвестиционен проект, строителен надзор „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД)

Извършени услуги:

Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик“

Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик”, IV-ти микрорайон, вкл. основен ремонт на ул. „Янко Мустаков” – участък от бул. „Константин и Фружин” до ул.„Света Елена”, кв. Владиславово, гр. Варна (Строителен надзор „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД)

Извършени услуги:

Реконструкция на хотелска сграда,ж.к.„Чайка”,гр.Варна

Реконструкция на хотелска сграда – преустройство на асансьорна група и фоайе, ж.к.„Чайка”, гр..Варна (Оценка на съответствието на инвестиционен проект, строителен надзор „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД)

Извършени услуги:

Зала за култура след преустройство на сграда, Първа езикова гимназия, гр.Варна

Преустройство и промяна на предназначение на съществуваща сграда в зала за културни мероприятия към Първа езикова гимназия, Варна (Строителен надзор, оценка за съответствието на инвестиционен проект при промяна на инвестиционните намерения, съставяне на технически паспорт на строежа и Сертификат за … Има още

Извършени услуги:

Жилищна сграда с магазин и офиси, ул.“Гоце Делчев“№ 20, гр.Варна

Жилищна сграда на четири етажа, партер и тавански етаж, с магазин и офиси на партера и на част от първи жилищен етаж, ул.”Гоце Делчев” № 20, гр. Варна (Строителен надзор за прилагане на мерки за енергийна ефективност „СС-КОНСУЛТ” ЕООД, Инвесткомерс … Има още

Извършени услуги:

Корекция на Източен и Западен канал и ремонт на подпорни стени в кв.Аспарухово, Варна

Корекция на Източен и Западен канал, ремонт на подпорни стени в кв.Аспарухово, гр.Варна ( Оценка за съответствие на инвестиционен проект, строителен надзор, технически паспорти на съоръжения „СС-Консулт“ ЕООД)

Извършени услуги:

Нова жилищна сграда,бул.“Сливница“,гр.Варна

Нова жилищна сграда, бул.„Сливница”, гр. Варна, сграда с високо застрояване Н=26 м (Строителен надзор „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД)

Извършени услуги:

Развлекателен комплекс – басейни,хотелски стаи,детски център

Развлекателен комплекс с басейни, ресторант, бар, зала за анимации с детски център, хотелски стаи, с.Топола,община Каварна, област Добрич, РЗП 5 245 м2 ( Инвеститорски контрол, строителен надзор, вкл.за реконструкция на трафопост, „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД )

Извършени услуги:

Многофамилна жилищна сграда, гр.София, ж.к. „Хиподрума”, бл. 142 а

Многофамилна жилищна сграда, гр.София, район„Красно село“, ж.к. „Хиподрума”,бл.142 а, 19 надземни етажа (Въвеждане на мерки за енергийна ефективност: Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД)

Извършени услуги:

Жилищна сграда, ул.“8-и март“,гр.Варна

Жилищна сграда, ул.“8-и март“, гр. Варна. РЗП 8 972 м2, 81 апартамента, ателиета, магазини, бистро, офиси (Оценка на съответствието на инвестиционен проект, строителен надзор, сертификат за енергийна ефективност, „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД)

Извършени услуги:

„Аквариум“ (Институт по рибни ресурси-Варна),гр.Варна

„Аквариум“ (Институт по рибни ресурси – Варна),бул.“Приморски“№ 4, гр. Варна Обектът е със статут с класификация на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория„национално значение“.          ( Извършване на обследване и изготвяне на технически паспорт, енергийно обследване … Има още

Извършени услуги:

Ремонт на напорен тръбопровод Ø 500 под дъното на Варненското езеро

Ремонт на напорен тръбопровод Ø 500 по проект „Трансформиране на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Аспарухово в помпена станция и конструиране на тласкател под дъното на Варненското езеро“ (Консултант – строителен надзор „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД)  

Извършени услуги:

Модернизация на рибарско пристанище“Карантината“, район“Аспарухово“, гр.Варна

Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, гр.Варна, УПИ I-461,462 „за рибарско пристанище“, кв.4 и в акваторията на Черно море (Строителен надзор ДЗЗД „ТРАФИК СС”/„СС-КОНСУЛТ“ ЕООД – ТРАФИК ХОЛДИНГ )  

Изграждане на бул.“Васил Левски“ в участък ул.“Подвис“ – ул.“Девня“, гр. Варна

Изграждане на бул. „Васил Левски“в участъка ул.“Подвис“- ул.“Девня“, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна. Подобект: „от км. 0+150 до км. 2+924“ (Оценка на съответствието на инвестиционен проект, техническо обследване, строителен надзор „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД )

Извършени услуги:

Община Варна – Интегриран градски транспорт на Варна

Интегриран градски транспорт на Варна, част от
проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“
по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Извършени услуги:

Основен ремонт на индустриален ЖП-клон върху подвижен Аспарухов мост, р-н„Аспарухово”,гр.Варна

Основен ремонт на индустриален ЖП-клон, находящ се върху подвижен Аспарухов мост, гр. Варна

Извършени услуги: