За нас

Ние сме „СС-Консулт” ЕООД – дружество, създадено през 2005 г. с основна дейност упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, промяна на статут на имоти, изготвяне на пазарни оценки на активи, изготвяне на технически паспорти на сгради, професионално консултиране в областта на инвестиционните и строителни намерения от А до Я.

Фирмата притежава Удостоверение №РК-0529/15.09.2015 г. от ДНСК за извършване на дейностите по чл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и Удостоверение за вписване в публичния регистър на АУЕР с идентификационен №00429/27.08.2015 г. за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания съгласно чл.44 ал.1 от Закона за енергийната ефективност.

Защитили сме Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 , Сертификат за внедрена система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2015 , издадени от „Тюф Рейнланд-България“ ЕООД с обхват строителен надзор, оценка за съответствието на инвестиционните проекти, изготвяне на технически паспорти, инвестиционно проектиране, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне наекспертни пазарни оценки на машини и съоръжения и недвижими имоти, както и Сертификат за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа ISO 45001:2018 .

Дружеството изпълнява проекти по договорните условия на Международната федерация на инженерите – консултанти ( FIDIC ), редовен член е на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК).

„СС-КОНСУЛТ“ ЕООД обединява високопрофесионални екипи с авторитет в бранша, с дългогодишна успешна практика, има изпълнени и в процес на изпълнение стотици договори.

Имаме доверието на клиентите, богато портфолио от качествено изпълнени проекти. Извършваме оптимален спектър от консултантски услуги в областта на проектирането и строителството на всички видове строежи.

Нашият независим строителен надзор Ви гарантира навременното завършване на вашия проект, в рамките на бюджета, при спазване на всички съответни наредби и стандарти за качество.

 

КОЛКОТО И ДА Е СЛОЖНО, В ПАРТНЬОРСТВО С НАС ЩЕ ИМАТЕ РЕШЕНИЕ

 

„СС-КОНСУЛТ“ЕООД

Коментарите са затворени.