Проект : Пълна дигитализация на имотния регистър

Пълна дигитализация на имотния регистър предлага Министерството на правосъдието, което публикува за обществено обсъждане промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, администриран от Агенцията по вписванията.

Проектът предвижда създаване на електронни партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи.

Законодателната реформа в системата на вписванията чрез преминаване от персонална към реална система на вписване бе предвидена още  2000 г. Тя предвиждаше и имотният регистър да се води не само на хартия, а паралелно и в електронен вид. Но повече от 20 години това не бе направено. Вписванията продължават да се осъществяват по персоналната система само на хартия, което е посочено и в мотивите към законопроекта.

С предлагания сега проектозакон имотният регистър се урежда нормативно като обща електронна база данни, съдържаща електронните партиди на недвижимите имоти и електронните партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи.

На 20 януари т.г. Агенцията по вписванията предостави шест нови електронни услуги през единния портал https://portal.registryagency.bg/, с което беше завършен проектът за надграждане на Имотния регистър. Риегистърът е  част от Стратегията за развитие на електронното управление в България. Тя се реализира с финансовата подкрепа на оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Публикувано в новини с етикети , . Постоянна връзка.

Коментарите са затворени.