Реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоарите по бул. 6-ти септември, гр. Борово

Реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоарите по бул. 6-ти септември, гр. Борово

Извършени услуги: