За нас

„СС-Консулт” ЕООД е създадено през 2005 г. с основна дейност – упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, промяна на статути на имоти, изготвяне на пазарни оценки на активи, изготвяне на технически паспорти на сгради и професионално консултиране в областта на инвестиционните и строителни намерения. Притежава удостоверение №РК-0529/15.09.2015 г. от ДНСК за извършване на дейностите по чл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, Удостоверение за вписване в публичния регистър на АУЕР с идентификационен №00429/27.08.2015 г. за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания съгласно чл.44 ал.1 от Закона за енергийната ефективност.

В дружеството работят екип от професионалисти и си партнираме успешно с доказали се архитекти, проектанти, инженери, икономисти и юристи. В осъществяването на текущата дейност се базираме на опита, интелигентността, въображението и гъвкавостта им.

Клиентите ни получават цялостни решения, компетентно консултиране и професионализъм. Спазваме изискванията им за срокове, съобразяваме се с вижданията им за проектите и очертаваме възможностите в законовата рамка, за да могат да направят правилният избор. Клиентът решава окончателното на база нашите консултации.

Ползваме се с доверие сред клиентите и оправдаваме очакванията им.

Коментарите са затворени.