„СС-КОНСУЛТ“ЕООД с дейности по услугата:

  • Изготвя инвестиционни проекти за ново строителство;
  • Проектира обекти във всички сфери на икономиката;
  • Извършва заснемане на съществуващи строежи;
  • Изготвя становища и експертизи.