Настоящият проект се отнася за фотоволтаична система, разположена в землището на с.Искър, община Вълчи Дол.

Системата е изградена от 468 модула тип Suntech STP180-24/Ad с обща мощност 84,24 kWp. Използваните инвертори са тип SMC9000TL+ESS – 6бр.

Категория на обекта – III-та

Възложител – Бул Проджектс ЕООД