Строежът представлява изграждане на фотоволтаична система в УПИ II- за фотоволтаична система, кв. 11а по плана на гр.Златарица, община Златарица, област Велико Търново.
Монтирани са 297 модула, всеки с мощност 240 Wp. Постигната обща мощност на системата е 71.28 kWp, както и 2 бр, инвертори тип KACO Powerdor 39.0 TL3 XL. Категория на обекта – III-та.

Възложител – ЕТ ДИКОМ СОЛАР – Стефан Дойкин