Сградата е построена през 1970 г. Застрояването се състои от масивна двуетажна сграда и едноетажни постройки, разположени по границите на поземления имот, като в средата на имота е оформен своеобразен вътрешен двор. Сградите са изпълнени от монолитна стоманобетонна конструкция и тухлена зидария.

Общият брой на стаите за обучение е 2 с възможност за обучаване на 42 деца. Обслужващият персонал е от 14 души.

Застроена площ:                          298.00м2;

Разгъната застроена площ:         408.00м2;