Сградата е построена през 1981 г. и изпълнява функцията на средно общообразователно училище. Застрояването е свободно, в северната част на имота. Парцелът е правоъгълен, ориентиран с дългата си страна в посока изток-запад.Съществуват два подхода: главен вход на юг и сервизен на запад, откъм бул. „Република”. В югоизточната част са развити площадки за спорт, а в югозападната – градина с алейна мрежа. Северно от сградата е разположен тенис корт.
Сградата е сглобяема, със стоманобетонни колони, греди и стенни панели. Състои се от 6 корпуса: учебен корпус 1, административно тяло и бивша занималня на запад; учебен корпус 2, бивши МУЦ-ове и физкултурен салон на изток. Всички корпуси са ориентирани с дългите си страни в посока изток-запад, с изключение на администрацията над входа, която е в посока север-юг. Покривите са плоски, със стоманобетонни покривни панели.

Застроена площ: 2449 м2;
Разгъната застроена площ: 5931 м2;

Възложител – Средно общообразователно училище „Гео Милев“, гр. Варна