„Софарма Трейдинг“ АД – Склад за търговия на едро с лекарствени продукти и офиси, гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна.

Сградата е едноетажна с частичен втори етаж и сутерен, има зона за приемане на групажи лекарствени продукти, палетно складиране и зона за складиране и разпределяне на отделните групи лекарствени продукти, съоръжена с линия за разпределяне на малки пратки за експедиция.

Категория на обекта – I-ва, застроена площ: 2805 м², обща РЗП 3402 м²; ЗП сутерен 422 м²

Разположение – в рамките на ПИ 0430249, съгласно ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед №883/12.10.2007г. на и.д. кмет на Община Аксаково и одобрен идеен проект. Сградата е максимално изтеглена на изток към дъното на имота, освободена е площ за стопански двор и паркинги западно. Предвиден е вход за зареждане в югозападната част от партерния етаж и вход-изход при зона експедиция в северозападната част на сградата.

Главният вход за служители в складовата и административната част е на южната фасада на склада, изградени отделни вход и изход към прилежащия път с автоматични плъзгащи се портали и пешеходен турникет при входа в югозападната част на имота. Трафопост, дизелагрегат и подземен спринклерен резервоар в двора, в северозапаната част – открита площадка – разтоварище за газови бутилки, захранващи отоплителната инсталация на сградата.

Възложител – Софарма Трейдинг АД