Сграда на факултет по фармация към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна, бул. Цар Освободител № 84.

Сградата е носител на специалната награда на Национален конкурс „Сграда на годината 2015“ в раздел „Образователна инфраструктура“.