Филиалът се намира в самостоятелна едноетажна постройка с полуподземен етаж, долепена до едропанелна жилищна сграда от запад и търговски обект от север. На изток е на улична регулация а на юг граничи с уличка към вътрешен двор.
Помещенията се ползват като офис на Банка ДСК.

Категория на обекта – IV-та

Възложител – Банка ДСК ЕАД