Сградата е ситуирана в ПИ 493, кв. 47 -“ За кметство и читалище“, с. Устрем.
Обектът представлява сграда на два етажа, която е част от сградата на Кметството на село Устрем.

Конструкцията е монолитна с носещи стоманобетонни елементи (греди, колони и плочи) и преградни зидове от тухла. Покривът е с дървена покривна конструкция и покривно покритие – керемиди.

Строително-технически показатели на сградата са :

ЗП – 188,31 кв.м.

РЗП – 376,31 кв.м.

Възложител – Община Тополовград