Строежът представлява реконструкция на уличен участък на територията на гр. Борово. Пътните работи по бул. „6-ти септември“ се изразяват с полагането на нови тротоари и благоустрояването на уличната мрежа.

Категория на обекта – IV-та

Възложител – Община Борово