Сградата е декларирана като архитектурно-строителен паметник с писмо на НИПК №414 от 04.02.1982г. Същата представлява част от Централна поща на град Варна, построена през 1935 г. Обектите собственост на банката се намират в северозападната част на сградата, която е отделена с дилатационна фуга от югоизточната част на сградата.
Предмет на техническия паспорт е частта от сградата, която се намира в северозападната част.

С изпълненото преустройство се обособява Център за частно банкиране – на партера и Регионален център – на първи етаж. За осигуряване на вертикална комуникация между отделните нива е изградено ново стоманобетонно стълбище между партера и етажа

Застроена площ: 712,10м2;

Разгъната застроена площ: 1518,37м2;

Възложител – Банка ДСК ЕАД