Нова жилищна сграда, бул.„Сливница”, гр. Варна, сграда с високо застрояване Н=26 м

троителен надзор „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД)