Строежът представлява надстройка от един етаж на съществуващия хотел „Силвер” тяло „А”, „Б” и „В”, находящ се в УПИ I-3420, КК „Чайка”, гр. Варна.
Фактът, че различните тела са изграждани по различно време, е определил принципа на тяхното надстрояване. Надстрояването на най-старото тяло „А” е посредством метална конструкция, която оформя мансарден етаж. Надстрояването на тяло „Б” и тяло „В” е с един етаж изпълнен монолитно.
Надстройката има същата функционална организация както на последния съществуващ етаж.
Предвидени са 20 стаи „хотелски тип” и две студия.

Категория на обекта – IV-та

Възложител: Силвер ЕООД