Жилищна сграда на четири етажа, партер и тавански етаж, с магазин и офиси на партера и на част от първи жилищен етаж, ул.”Гоце Делчев” № 20, гр. Варна

(Строителен надзор за прилагане на мерки за енергийна ефективност „СС-КОНСУЛТ” ЕООД, Инвесткомерс – Емил Иванов“ ЕООД)