Проектът предвижда изграждането на три сгради: Сграда 1, Сграда 2, Сграда 3. За имота има действащ ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №590/12.06.2013г. на Кмета на гр. Балчик, с предвиждане за жилищно строителство.
Сграда 1 е свободно стояща, двуетажна, жилищна със сутерен.
Сграда 2 е свободно стояща, едноетажна за хоби занимания със сутерен.
Сграда 3 е свободно стояща, едноетажна за гараж.
Всички сгради са с монолитна, стомано-бетонна носеща конструкция.

Категория на обекта – V-та.

Застроена площ:                      345,82 м2

Разгъната застроена площ:    563,72 м2

Възложител – Патлейна ООД