Проектът на жилищната сграда е изработен съгласно задание на инвеститора и ПУП-ПЗ, влязъл в сила със заповед Г-2З9/18.12.2008 г. на зам. Кмета на район „Приморски“ – Община Варна.
Входът на сградата ще е от север и до него има директен достъп от улицата. На първи етаж са проектирани две двустайни жилища и едно ателие. На втори и трети етаж по три двустайни жилища. Таванският етаж ще се състои от три тавански складови помещения.
В приземния етаж на сградата ще се помещават две ателиета, пет мази и общо помещение.
Покрива на сградата ще е плосък с достъп от стълбището и ще се обезопаси с парапет.
Сградата е с монолитна конструкция.

Категория на обекта – V-та.

Застроена площ: 157,03 м2
Разгъната застроена площ /РЗП /: 501,07 м2

Възложител – ”КРИСТИНА 92” ЕООД