Строежът е на жилищна сграда в имот с идентификатор 10135.2563.1803, УПИ I-130, кв. 49 по плана на 21-ви подрайон, гр. Варна.
Сградата е развита на едно подземно, три надземни нива и два терасовидни етажа.
Сградата съдържа общо 80 апартамента, 5 ателиета и 4 офиса.

Категория на обекта – III-та

Възложител – АДВА-ЕС ООД