Газоразпределителна мрежа гр. Шумен – етап III, клон 8, втори и трети етап на строителство.

Категория на обекта – II-ра

Възложител – Черноморска Технологична Компания АД