Съгласно одобрен ПУП-ПЗ за ПИ 013002, местност „Саячала“, гр. Игнатиево, Община Аксаково, Област Варна е предвидено изграждане на База за складово-производствена дейност. В складовата база, ще се съхраняват метални и стоманени тренажорни корпусни елементи за учебно-плавателни съдове, които са негорими и нямат вредни въздействия. За осигуряване на електрозахранването на базата е предвидена за изграждане фотоволтаична „Off-grid“ система.

Категория на обекта – V-та

Възложител – ЕТ „ЛЮСИТА-51-Людмил Стоянов“