Строежът представлява – преустройство и промяна предназначението на магазин за нехранителни стоки в арт кафе и звукозаписно студио.
Обектът е част от сградата със самостоятелен вход откъм ул. „Гоце Делчев“ и се състои от две помещения – в партера и в сутерена, свързани със съществуваща вътрешна стълба.
Промяната на предназначението става като:
 партерното помещението става зала на арт кафе-бар
 сутеренното – звукозаписно студио.

Възложител – Арт Технолоджи ООД