Промяна на предназначение на Магазин за промишлени стоки в „АПТЕКА“, местоположение : гр. Варна, ул.“Братя Миладинови“ № 73. Възложител „Софармаси“ ЕООД

(Промяна на предназначие, оценка на съответствие на инвестиционен проект, строителен надзор „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД)