Аптека „Софармаси“ след промяна на предназначение на сграда, гр.Варна

  Промяна на предназначение на Магазин за промишлени стоки в „АПТЕКА“, местоположение : гр. Варна, ул.“Братя Миладинови“ № 73. Възложител „Софармаси“ ЕООД (Промяна на предназначие, оценка на съответствие на инвестиционен проект, строителен надзор „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД)

Извършени услуги:

Жилищна сграда с магазин и офиси, ул.“Гоце Делчев“№ 20, гр.Варна

Жилищна сграда на четири етажа, партер и тавански етаж, с магазин и офиси на партера и на част от първи жилищен етаж, ул.”Гоце Делчев” № 20, гр. Варна (Строителен надзор за прилагане на мерки за енергийна ефективност „СС-КОНСУЛТ” ЕООД, Инвесткомерс … Има още

Извършени услуги:

Жилищна сграда, ул.“8-и март“,гр.Варна

Жилищна сграда, ул.“8-и март“, гр. Варна. РЗП 8 972 м2, 81 апартамента, ателиета, магазини, бистро, офиси (Оценка на съответствието на инвестиционен проект, строителен надзор, сертификат за енергийна ефективност, „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД)

Извършени услуги:

Битова канализация и изместване на дъждовна канализация

гр. Варна
УПИ I-207, 208, кв. 12, ж.к. „Възраждане”, I-ви м.р.
Възложител: Оркид Сийсайд Апартаментс ЕООД

Извършени услуги:

Ателие-магазин за декорация и подаръци

Ателие-магазин за декорация и подаръци, представляващо промяна предназначението на жилище-апартамент №6 на първи етаж в жилищна сграда, находяща се на ул.”Пирин” №10 вх.Б, в ПИ №1, кв.466 по плана на 1м.р. гр. Варна

Извършени услуги:

Фотоателие, част от фоайе и балкон от киносалон

Фотоателие, част от фоайе и балкон от киносалон, представляващи преустройство и промяна на предназначението им в кафе-бар, находящи се в сграда в ПИ №95, по плана на 4-ти м.р., бул. „Владислав Варненчик” №8 гр. Варна

Извършени услуги: