Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик“

Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик”, IV-ти микрорайон, вкл. основен ремонт на ул. „Янко Мустаков” – участък от бул. „Константин и Фружин” до ул.„Света Елена”, кв. Владиславово, гр. Варна (Строителен надзор „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД)

Извършени услуги:

Нова жилищна сграда,бул.“Сливница“,гр.Варна

Нова жилищна сграда, бул.„Сливница”, гр. Варна, сграда с високо застрояване Н=26 м (Строителен надзор „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД)

Извършени услуги:

Многофамилна жилищна сграда, гр.София, ж.к. „Хиподрума”, бл. 142 а

Многофамилна жилищна сграда, гр.София, район„Красно село“, ж.к. „Хиподрума”,бл.142 а, 19 надземни етажа (Въвеждане на мерки за енергийна ефективност: Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД)

Извършени услуги:

Жилищна сграда, ул.“8-и март“,гр.Варна

Жилищна сграда, ул.“8-и март“, гр. Варна. РЗП 8 972 м2, 81 апартамента, ателиета, магазини, бистро, офиси (Оценка на съответствието на инвестиционен проект, строителен надзор, сертификат за енергийна ефективност, „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД)

Извършени услуги: