Технически паспорт за язовир в землището на с. Приселци с концесионер „МТГ-Делфин” АД

Технически паспорт за язовир в землището на с. Приселци с концесионер „МТГ-Делфин” АД

Извършени услуги: