При осъществяването на проект мениджмънта СС Консулт ЕООД, предлага извършването на следните услуги, като всички те предварително се съгласуват с Инвеститора на проекта:

  • Оценка на проекта;
  • Предварителни проучвания;
  • Планиране на строителството;
  • Оценка на риска – строителен, оперативен, пазарен, политически, финансов и законодателен;
  • Контрол на проектирането
  • Изготвяне на тръжна процедура за избор на изпълнител;
  • Контрол на строителство;
  • Въвеждане в експлоатация;

Услуги за финансови институции;