„СС-КОНСУЛТ“ ЕООД предлага след предварително съгласуване с инвеститора:

  • Оценка на проекта;
  • Предварителни проучвания;
  • Планиране на строителството;
  • Оценка на риска – строителен, оперативен, пазарен, политически, финансов и законодателен;
  • Контрол на проектирането;
  • Изготвяне на тръжна процедура за избор на изпълнител;
  • Контрол на строителство;
  • Въвеждане в експлоатация;
  • Услуги, свързани с финансови институции.