При инвестиционното проектиране СС Консулт ЕООД извършва следните дейности:

  • Изготвя инвестиционни проекти за ново строителство;
  • Проектира обекти във всички сфери на икономиката;
  • Извършва заснемане на съществуващи строежи;
  • Изготвяне на становища и експертизи;