Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик”, IV-ти микрорайон, вкл. основен ремонт на ул. „Янко Мустаков” – участък от бул. „Константин и Фружин” до ул.„Света Елена”, кв. Владиславово, гр. Варна

(Строителен надзор „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД)