„Аквариум“ (Институт по рибни ресурси – Варна),бул.“Приморски“№ 4, гр. Варна

Обектът е със статут с класификация на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория„национално значение“.

         ( Извършване на обследване и изготвяне на технически паспорт, енергийно обследване и изготвяне на сертификат за енергийна ефективност „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД )