Строежът представлява изграждане на фотоволтаична система, разположена в УПИ II- за фотоволтаична система, кв. 11а по плана на гр. Златарица, Община Златарица, Област Велико Търново.
Монтирани са 297 модула всеки с мощност 240 Wp. Постигната обща мощност на системата е 71.28 kWp, както и 2 бр, инвертори тип KACO Powerdor 39.0 TL3 XL.

Категория на обекта – III-та

Възложител – ЕТ ДИКОМ СОЛАР – Стефан Дойкин