В имота се предвижда изграждане на Търговско-административна сграда на три нива. Постройката представлява сграда със смесена конструкция – стоманобетонова в първи приземен, втори и трети етаж и стоманена конструкция на малката надстройка на стълбищната клетка, която е направена с цел да се излиза на покривната тераса.

Категория на обекта – V-та.

Застроена площ – 228,5 кв.м;

РЗП сграда – 703,5 кв.м + 62,8 кв.м използваем покрив – общо 766,3 кв.м;

Възложител  – „ЕЛЕКТРОН-УНИВЕРС” ООД