Административната сграда е решена на две нива. На първо ниво е разположена мострена зала, през която са достъпни асансьора и стълбището за второ ниво. В северната част на мострената зала е предвидена стъклена евакуационна врата.На второ ниво е предвидена свободна площ, която се допуска да бъде използвана за мострена зала. През това мултифункционално пространство е достъпна офисната зона, където са разположени 3 офисни помещения, фоайе и санитарно –хигиенно звено. Складовата част е достъпна освен отвън и от междуетажната площадка на административната сграда. Конструкцията е метална. Товаро-разтоварните дейности се осъществяват на предвидената за целта рампа от Север. Рампата изцяло ще е покрита с конзолна козирка.

Категория на обекта – IV-та

Възложител – Гергана Вълкова