Изготвяне на екзекутивно заснемане, обследване и технически паспорт на сгради, собственост на ДП РВД, находящи се на територията на Летище Бургас.

Сграда 1 – ТП №1

Сграда 2 – ТП №2

Сграда 3 – ЛРЛК Селения

Сграда №4 – УКВ приемен център

Сграда №5 – МТО пункт

Възложител – Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” ЛЦОВД Бургас