Сграда на факултет по фармация към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна, бул. Цар Освободител №84.

Сградата е спечелила специалната награда на Национален конкурс сграда на годината 2015 /България/ в раздел „Сгради образователна инфраструктура“.