Реконструкция на хотелска сграда – преустройство на асансьорна група и фоайе, ж.к.„Чайка”, гр..Варна

ценка на съответствието на инвестиционен проект, строителен надзор „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД)