Сградата е ситуирана в централната част на парцел, като от изток и запад са спазени двете странични регулации от по 3м. В него е разположена производственo- складова база за производство на екологична течност за борба с пожарите и пълнене на пожарогасители. В северната си част производствено- складовото предприятие е на калкан към съществуващи сгради на „ИНХОМ“ ООД.
Подходът до сградата става от южната част на парцела.

Категория на обекта – V-та

Възложител – Фламекс България ООД