Строежът представлява подновяване на горното строене и подмяна на прелезната настилка на ж.п. прелез Стар Аспарухов мост. Цялата мостова конструкция е вместена в прав участък от жп линията.
Горното строене е изпълнено от релси; траверси – дървени; скрепление марка „К”; конструкция на релсовият път – безнаставов; баластова призма.
Прелезът попада в прав участък от ЖП линията върху Стар Аспарухов мост, където пътното платно се слива с жп линията и двете образуват общо платно за движение.

Категория на обекта – I-ва

Възложители: Община Варна, Петрол АД