Конструкцията на моста се състои от каменни устои с разстояние между тях около 4,00м и височина около 5,50м, между които са разположени стоманени профили, носещи пътното платно. Стоманената конструкция е укрепена в равнината си чрез диагонални връзки. Върху стоманената конструкция има стоманобетонна плоча, над която е положен асфалт.
Стоманената конструкция на места е в относително добро състояние, без недопустими деформации и напреднала корозия, но е констатирано силно влошено техническо състояние на каменните устои: по цялата височина на са възникнали недопустими пукнатини.
Степента на увреждане на моста е квалифицирана като предаварийна и съществува реална опасност за цялостно разрушаване на съоръжението.
Предписано е спешно извършване на неотложен авариен ремонт на каменните устои – за да се спре по-нататъшното разрушаване на моста.

Категория на обекта – IV-та

Възложител – Община Драгоман