Обследване и изготвяне на технически паспорт на Аспарухов мост, мостови съоръжения към него и пътни възли