„Аспарухов мост“, мостови съоръжения към него и пътни възли

(Обследване и изготвяне на технически паспорт на „Аспарухов мост“, прилежащи мостови съоръжения и пътни възли „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД)