Строежът представлява монтаж на малка електроцентрала с фотоволтаични модули на покрив на жилищна сграда. Монтирани са осем поликристални модула в два реда с наклон, успореден на покрива на сградата. Модулите са свързани последователно към инвертор тип SMA Sunny bay 1100LV.  Защитата от обратно напрежение се осъществява автоматично благодарение на  SMA Grid Guard, която е в комплекта на фотоволтаичната централа.

Категория на обекта – III-та

Възложител – Илия Бойчев