Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, гр.Варна, УПИ I-461,462 „за рибарско пристанище“, кв.4 и в акваторията на Черно море (Строителен надзор ДЗЗД „ТРАФИК СС”/„СС-КОНСУЛТ“ ЕООД – ТРАФИК ХОЛДИНГ )