Многофамилна жилищна сграда, гр.София, район„Красно село“, ж.к. „Хиподрума”,бл.142 а, 19 надземни етажа

(Въвеждане на мерки за енергийна ефективност: Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД)