Корекция на Източен и Западен канал, ремонт на подпорни стени в кв.Аспарухово,
гр.Варна

( Оценка за съответствие на инвестиционен проект, строителен надзор, технически паспорти на съоръжения „СС-Консулт“ ЕООД)