Изграждане на бул. „Васил Левски“в участъка ул.“Подвис“- ул.“Девня“, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна. Подобект: „от км. 0+150 до км. 2+924“ (Оценка на съответствието на инвестиционен проект, техническо обследване, строителен надзор „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД )