Строежът представлява жилищна сграда, разположена на ъгъла на ул. „Академик Методи Попов” и ул. „Средна гора”. Пешеходният и автомобилният подход на живущите към сградата е предвиден от ул. „Академик Методи Попов” от югозапад. Вътрешният двор е озеленен. Връзката му с улицата се осъществява посредством затворен проход през автомобилния подемник. Сградата е разположена в зоната за застрояване на страничните имотни граници и уличнатая регулация по ул. „Средна гора” и на 2м от уличната регулация на ул. „Академик Методи Попов”.

Категория на обекта – IV-та

Застроена площ: 244,50 м²
Разгъната застроена площ: Обща РЗП=2158м²;

Възложител – БИЛД ИНВЕСТ ИНКОРПОРЕЙД ЕООД и Собственици